Efficiency - Osona Programació

Efficiency és un software estàndard de control de producció.
Cobreix les principals necessitats de l’empresa a nivell productiu.
És un software modular i que pot actuar de forma autònoma o com a satèl·lit dels principals ERPs.