1. DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: El titular d’aquesta Web és OSONA PROGRAMACIÓ, S.L. (en endavant OSONA PROGRAMACIÓ) amb domicili aC/ MESTRE GARRIGA, 10, 08500 VIC (BARCELONA) i CIF: B-62528286, inscrita en el REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA i amb correu electrònic de contacte INFO@OSONAPROGRAMACIO.COM

2. USUARIS
L’accès i/o ús d’aquest web d’OSONA PROGRAMACIÓ atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accès i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Aquestes Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL
WWW.OSPROG.COM proporciona l’accès a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a OSONA PROGRAMACIÓ o als seus llicenciants als que l’USUARI pugui tenir accès. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’extèn al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrassenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple els serveis de recursos, eines de participació o grups de notícies) que OSONA PROGRAMACIÓ ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-ne ús per (i) incòrrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics d’OSONA PROGRAMACIÓ, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o d’altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys abans mencionats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu-e d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. OSONA PROGRAMACIÓ es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la juventut o la infància, l’ordre i la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per la seva publicació. En qualsevol cas, OSONA PROGRAMACIÓ no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través de les eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES
OSONA PROGRAMACIÓ compleix amb les directius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcyer Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i té cura de garantir un ús i tractament correcte de les dades personals de l’usuari. Per això, junt amb cada formulari de recaptament de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pot sol·licitar a OSONA PROGRAMACIÓ, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accès, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacionsde dades a tercers en el seu cas. Així mateix, OSONA PROGRAMACIÓ informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu-e amb fins comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
OSONA PROGRAMACIÓ per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’OSONA PROGRAMACIÓ o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’OSONA PROGRAMACIÓ. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’OSONA PROGRAMACIÓ. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur delseu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines d’OSONA PROGRAMACIÓ.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
OSONA PROGRAMACIÓ no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS
OSONA PROGRAMACIÓ es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir, tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

8. ENLLAÇOS
En el cas que en nom del domini es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, OSONA PROGRAMACIÓ no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap OSONA PROGRAMACIÓ assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ
OSONA PROGRAMACIÓ es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions General és d’ús.

10. GENERALITATS
OSONA PROGRAMACIÓ perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
OSONA PROGRAMACIÓ podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre OSONA PROGRAMACIÓ i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.