01 Control de producció

Amb aplicacions d’escriptori, web i el nostre programari especialitzat, planifiquem les ordres de treball i fem un seguiment en temps real de l’estat de producció.

 • Control planta amb temps real per la captació de produccions, incidències, defectologia, etc.. mitjançant terminals tàctils.
 • Gestió i seguiment de les ordres de fabricació.
 • Planificadors a càrrega finita amb lead time per fases, càrrega de centres i Gantt.
 • Càlcul de necessitat de compres i fabricació.
 • Control costos de materials i mà d’obra en temps reals.
 • Gestió de primes i rendiments operaris.
 • Ordres de recuperació de producte.
 • Gestió de tallers exteriors.
 • Saturacions de màquines i operaris.
 • Polivalència als llocs de treball.
 • Controls de mètodes i temps.
 • Enllaços amb centres automatitzats.
 • Preparacions de màquines, estructures d’eines i gestió de calibres.
 • Manteniment bàsic i preventius de màquines i control d’avaries.
 • Missatgeria interna i avisos de processos productius.
 • Avaluació de compliment de terminis de proveïdors.
 • Indicadors de productivitat i gestió.
 • Digitalització de la documentació.
 • CMI segons necessitats dels clients.
 • Integració de la producció al seu ERP.

02 Magatzem

Gestionem el magatzem amb el sistema d’ubicacions dinàmiques i amb les peticions de les necessitats d’estoc en temps real.

 • Gestió de magatzems dinàmics.
 • Optimització de peticions al magatzem segons necessitats planta a temps real.
 • Traçabilitat del producte.
 • Etiquetatge del magatzem, semielaborats i producte final.
 • Kanban electrònics.
 • Gestió de paking list.
 • Eines d’optimització de tall de tub per minimitzar les mermes.
 • Inventaris i valoracions de producte final i en curs.
 • Enllaç d’estocs i moviments amb el seu ERP.

03 Qualitat

La qualitat és present en tot el nostre procés. A més a més, gestionem certificats de qualitat, identifiquem els productes defectuosos i evitem els imprevistos.

 • Captació de la defectologia planta.
 • Pautes de treball.
 • Pautes d’autocontrol.
 • Pautes FMEA.
 • Gestió i seguiment de les alertes de qualitat.
 • Certificats de qualitat.
 • Indicadors i estadístiques de qualitat.
 • Gestió de les No Conformitats de proveïdor, internes i clients.

04 Seguretat

Mantenim un control de seguretat a nivell de planta, mitjançant indicadors i controls d’avaluació, que ens permet fer un seguiment precís i preveure incidents.

 • Control de la seguretat a nivell planta.
 • Gestió i seguiment de les alertes de seguretat.
 • Indicadors i estadístiques de seguretat.
 • Controls d’evacuació.

05 Experiència

Més de vint anys ens avalen. Hem treballat amb tota mena d’equips i sectors. Acceptem els reptes donant la millor solució.

 • Gestió de projectes de fabricació.
 • Seguiment de projectes d’oficina tècnica.
 • Controls de qualitat (espectrometria, fusió, dureses, etc..).
 • Gestió de noios.
 • Gestió documental (paper 0).
 • Control de tasques a través de dispositius mòbils.
 • Gestió de presència i accessos.

06 Solucions

Optimitzem els recursos productius i millorem la qualitat del producte. Eliminem els duplicats i errors que es produeixen i reduïm els processos burocràtics. Ajudem a gestionar les relacions entre client proveïdor.