Els nostres programes faciliten als departaments Lean (interns/externs) a implantar la filosofia Lean i/o QRM a les empreses.

Aquests programes bàsicament consisteixen en:

Eines de monitorització

 • Dashboard SPQDC amb indicadors diaris i gestió documental amb possibilitat d’engegar en mode presentació (simplificat) per a reunió 5’

 • Indicador i gestió d’alertes de Qualitat amb possibilitat de fer un problem solving (A3) o un ràpid (pla d’accions)

 • Captació de dades a planta (producció, aturades i defectes) segons registre horari manual o assistit per IoT

 • Indicador de Volum amb:

  – Gràfics OEE/Peces amb comparativa de recursos per dia anterior/4 setmanes vs target/capacitat instal·lada 

  – Pareto de pèrdues agrupat en categories amb drill down per veure codis/subcodis d’aturada

  – Gràfics d’evolució de recursos pels darrers dies, setmanes, mesos rolling i darrers 2 anys amb targets/capacitat instal·lada

 • Panells a fàbrica per mostrar informació en temps real (Gauges amb OEE, disponibilitat, rendiment i qualitat)

 • Mòdul IoT per a captació assistida de dades a fàbrica 

Millora contínua

 • Quadre de comandament integral (scorecard)

 • A3 Tracker (accions correctives dels problem solving de seguretat i qualitat)

 • Master Action Plan (plans d’acció i Top5 trimestrals)

 • Altres (planificació anual)

Altres mòduls

 • Polivalència d’operaris amb gestió documental de la formació rebuda, caducitat, etcètera

 • Gestió documental associada específicament als recursos de planta (màquines/línies) amb gestió de versions, circuit de firmes, etcètera

Altres aspectes no relacionats directament amb Lean són:

 • Integració de dades per empreses amb una organització per plantes que permeti consolidar-les en regions, divisions, etcètera

 • Gestió de perfils d’usuaris segons estructura o funcional

 • Integració de la nostra eina amb l’ecosistema propi del client (autenticació al núvol, entorn de col·laboració, gestor documental…)

 • Gestió d’avisos, generació reports, enviament de correus…

Necessites més informació?

Contacta amb nosaltres i t’ajudarem a buscar una solució per a la teva empresa.