• Necessitats
  i objectius

  Cada cop emmagatzemem més dades, ja sigui introduint-les a un sistema o guardant papers en enormes arxivadors. En aquest cas, el nostre client destinava molts recursos a introduir dintre el seu sistema una quantitat important de dades i documentació, per poder gestionar expedients d’ajudes a terceres empreses.

  El client, volia millorar la gestió dels processos de seguiment i gestió dels projectes d’ajuda.

 • OsProg crea

  En veure la complicació del sistema d’emmagatzematge anterior, des de Osprog vam crear una aplicació d’escriptori amb mòduls enllaçats al seu ERP. Des d’aquesta aplicació creada a mida ara, poden gestionar la documentació administrativa, inversions, pressupostos, càlcul de consum i estalvi energètic, certificar expedients, a més de factures, pagaments i costos de personal.

 • Beneficis

  El principal benefici d’aquesta intervenció va ser la reducció de temps que dedicaven els empleats a introduir i gestionar les dades. A més, d’optimitzar recursos, evitar errors i duplicats i sobretot fer un ús ràpid de la documentació digitalitzada. Per exemple, consultar o extreure ràpidament els expedients introduïts prèviament.