• Necessitats
    i objectius

    La fabricació de peces implica un control més rígid dels processos productius. Airsal necessitava controlar els costos de fabricació i les peces en curs, per això necessitava tenir informatitzada tota la producció.
  • OsProg crea

    Després de veure com funcionaven, vam decidir desenvolupar una aplicació que abraça totes les àrees de fabricació, muntatge i expedicions. Vam potenciar la planificació en temps real i càrrega finita. Així, s’han controlat els costos específics i també les necessitats de fabricació.

  • Beneficis

    El control del producte en curs, ha permès a AIRSAL, disminuir els costos i augmentar l’eficiència productiva.