Módulo de compras

ESP – Os presentamos un módulo de #compras que lanzamos juntamente con #sage. Se trata de un programa que agiliza la toma de decisiones del departamento de compras grácias a diversas funcionalidades, lo que le hace un módulo rápido, ágil y intuitivo. 

CAT – Us presentem el nou mòdul de #compres que llancem juntament amb Sage. Es tracta d’un programa que agilitza la presa de decisions del departament de compres gràcies a diverses funcionalitats, el què el fa un mòdul ràpid, àgil i intuïtiu.