• Necessitats
    i objectius

    GIGOTEC es va posar en contacte amb nosaltres perquè necessitava un sistema de control de producció, automatització de processos i una captació i anàlisis de dades en temps real per a la millora en la presa de decisions. Una altre de les necessitats de GIGOTEC era la captació de senyals de les màquines (temperatures, vibracions, consums, número de peces fabricades…) i la possibilitat de generar alarmes i notificacions d’aquestes senyals a més d’identificar parades de màquines o faltes d’atenció dels treballadors.

  • OsProg crea

    A Osprog hem desenvolupat una aplicació que permet gestionar les necessitats del client a més d’oferir una integració completa amb el seu ERP actual (SAGE 200). Aquesta aplicació permet la importació de les OFs des de SAGE, el seguiment, control i planificació de les diferents operacions i el retorn cap a l’ERP del temps total de dedicació total per part dels usuaris així com el material utilitzat. El mòdul de indústria 4.0 els ofereix en tot moment, i amb una freqüència immediata, un anàlisi de la situació actual de la fàbrica, alarmes de les senyals obtingudes, parades de màquines, incidències en la fabricació i micro-parades, faltes d’atenció dels treballadors o la producció de peces en temps real tant en la tableta del personal de supervisió com en la tableta de l’operari.

  • Beneficis

    La implantació del control de producció i del mòdul d’indústria 4.0 que hem desenvolupat a Osprog els ha suposat una millora en la l’organització a l’hora de disposar de la informació en temps real, centralitzada i àgil aconseguint un increment en la fiabilitat de les decisions preses. Des del punt de vista de la informació, els ha permès analitzar i reduir els colls d’ampolla en els seus processos de producció, la reducció dels costos, la millora i optimització dels recursos, la fiabilitat en la presa de decisions, la detecció i anàlisis de la situació de la fàbrica en temps real i finalment, la millora i eficiència de la productivitat per part dels usuaris.