• Necessitats
    i objectius

    Idilia es va posar en contacte amb nosaltres perquè necessitava un sistema de monitorització dels processos, procediments i pràctiques operatives a planta amb l’objectiu d’optimitzar-los i fer-los més transparents als usuaris a través d’una plataforma web. També requerien d’una eina d’anàlisi diària dels processos de fabricació per millorar la productivitat així com una integració de l’eina a desenvolupar amb el seu ecosistema d’aplicacions propi (autenticació d’usuaris, gestor documental, entorn de col·laboració, etcètera).

  • OsProg crea

    A Osprog hem desenvolupat una aplicació web que ofereix un panell de control d’indicadors diaris per nodes enllaçats al seu gestor documental que implementa un mòdul d’alertes de qualitat (millora de la qualitat), seguretat així com una captació de dades a planta i un indicador de volum per poder dur a terme l’anàlisi de la productivitat de les línies i els colls d’ampolla (reducció dels costos de producció). Tot això integrant-se dins el seu ecosistema i fent ús dels seu entorn d’aplicacions i inici de sessió únic SSO.

  • Beneficis

    La implantació d’una eina com la hem desenvolupat a Osprog ha suposat una millora en la l’organització des del punt de vista de disposar de la informació en temps real, centralitzada, àgil i disponible en qualsevol lloc, moment i dispositiu. En definitiva, gràcies a la implantació del Lean Manufacturing la nostra aplicació facilita una millora de la qualitat, reducció de costos, major eficiència dels equips, etcètera.