• Necessitats
    i objectius

    A SANJO segueixen impulsant la innovació. Per això treballen per ser referents en la Indústria 4.0 incrementant la seva competitivitat a través del control de gestió. És per aquest motiu que es posen en contacte amb nosaltres per tal de digitalitzar i millorar els processos productius actuals, agilitzar la captació de la informació i prendre decisions amb més rapidesa i més fiabilitat.

  • OsProg crea

    Osprog desenvolupa una aplicació que dona resposta a les necessitats plantejades i a més, ofereix una integració completa amb el seu ERP actual (SAP). La nostra aplicació permet la importació de les OFs del seu ERP, el seguiment, control i planificació de les diferents operacions i el retorn cap al ERP del temps total de dedicació total per part dels usuaris a més del material utilitzat.

  • Beneficis

    La implantació del control de producció desenvolupada a Osprog ha suposat una millora en la l’organització a l’hora de disposar de la informació en temps real, centralitzada i àgil. Des del punt de vista del coneixement, els ha permès analitzar i reduir els colls d’ampolla en els seus processos de producció, la reducció dels costos, la millora i optimització dels recursos i finalment la millora i eficiència de la productivitat per part dels usuaris.